CITY TURİZM İLE KEŞFETMEYE HAZIR MISIN?

Kalite & İSG Politikaları

KALİTE & İSG POLİTİKALARI

 • Taşımacılık sektöründe yenilikleri hedeflemeyi,
 • Müşteri memnuniyetine ulaşmak için kaliteden ödün vermeden kalite hedeflerini belirlemeyi ve ulaşmayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarının ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tayin edildiği, anlaşıldığı ve düzenli olarak karşılandığını,
 • Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi, mevcut donanımı geliştirmeyi,
 • İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı,
 • İSG hedeflerini belirlemeyi ve ulaşmayı,
 • Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirmeyi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • İSG Yönetim Sistemini Sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin İSG yönetim sistemine aktif katılımını sağlamayı,
 • Makine ekipmanın kullanımı, güvenliği, devreye alımı, yer değiştirmesi gibi işlemleri standartlara uygun şekilde yerine getirmeyi,
 • Yangın, deprem, sabotaj gibi acil durumlara karşı yasal mevzuata ve standartlar uygun bir firma içi organizasyon ve uygulama oluşturmayı
 • Kişisel Koruyucu Donanımları etkin şekilde kullanmayı,
 • Tüm çalışanlarla birlikte özellikle engelli çalışanlar için onlara özel ergonomik sistemleri ve ekipmanları kullanmayı,
 • Kimyasal depolama, taşıma ve kullanma faaliyetlerini çalışanlara ve diğer paydaşlara zarar vermeyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,
 • Yangından korunmayı sağlayacak tüm fiziksel önlemleri sağlamayı KALİTE & İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI olarak benimsemiştir.
Kalite & İSG Politikaları

Kalite Belgelerimiz

Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları
Kalite & İSG Politikaları