CITY TURİZM İLE KEŞFETMEYE HAZIR MISIN?

Çevre & Su Politikaları

 

ÇEVRE & SU POLİTİKLARI

 

 • Yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, hizmetlerinin çevresel etkileri dâhil, firma amaç ve bağlamı ile uygunluğunu,
 • Doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak su tüketiminin azaltılmasını,
 • Hava ve atık su emisyonlarımızı izlemeyi ve azaltmayı, Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlamayı,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Avrupa birliği tarafından yayımlanmış olan ve kullanım kısıtlı ve yasaklı kimyasal malzemeleri içeren direktiflere uymayı,
 • Çevre hedeflerinin belirlenmesini, Çevre bilinci hareketini gözeterek kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini,
 • Doğada kıt olarak bulunan enerji kaynaklarını verimli kullanarak doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
 • Çevreye zarar veren atıkların kullanımını minimum seviyeye indirmeyi, Atıkların geri kazanımında aktif tedbirler almayı,
 • Çalışmalarımızda su ve atık su yönetimi yaparak tüm değer zincirlerimizdeki su tüketimini azaltmayı,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin konuyla ilgili farkındalığını arttırmayı,
 • Su yönetimi ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Su Yönetimi ile ilgili riskleri belirlemeyi ve her yıl gözden geçirmeyi,
 • Çalışanlarımıza suyun önemiyle ilgili eğitimler düzenlemeyi, Atıklarımızın su kaynaklarına karışmasını engellemeyi, Tüm çalışanlarımıza temiz ve sağlıklı su erişimini sağlamayı,
 • Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilir su yönetim sistemlerine önem vermeyi, ÇEVRE & SU POLİTİKASI olarak benimsemiştir.